Urdaibai Biosfera Erreserba/Euskar/Berbeteari gatza eta piperraa

Berbeteari gatza eta piperra [aurkibidera joan]

1. Itxurazko ezaugarriak:

ELEMENTU FISIKOREN BAT NABARMENTZEN JAKONEAN

 • Bainepalu: (baiñepalue!) Handia, argala eta luzea
 • Baldur: (baldurre!) Handi-handia eta ibilera traketsa duena
 • Baragarri: (baragarridxe!) Itxura txar desegokia eta komikoa dauana
 • Begioker: (begiokerra!) Begi okerrak dituena
 • Belarrihandi: (belarriandidxe!) Belarri handi-handiak dituena
 • Beterre: (beterrie!) Begi errea
 • Bizerdo: (bixerdoa!, bixerdue!) Bizarra kendu barik ibiltzen dana
 • Bizertona: (bixertonie!) Ule asko dauan andrea
 • Burduntzipalu: (burduntzipalue!) Mehe eta luzea
 • Buruhandi: (buruandidxe!) Buru handi-handia dauana
 • Eperdihandi: (eperdihandidxe!) Epurdi masaila handiak dituena
 • Eperdisakutoa: (eperdisakutoa!, eperdisakutue!) Eperditsua
 • Eperditxikola: (eperditxikola!) Eperdi gauzeztana dauana
 • Epo: (epoa!, epue!) Txiki ezereza
 • Erre: (errie!) Gauzeztana
 • Gauzeztan: (geuzeztana!) Txikia. Ez dauana ezertarako balio
 • Ginbeleta: (ginbeleta!) Argal tipo barragarria
 • Haginhandi: (aginandidxe!) Hagin handiak dituena
 • Hankaoker: (hankaokerra!) Berna okerrak dituena
 • Hankatrebero, hankatrebera: (ankatreberoa!, ankatreberie!) hankaokerra
 • Iger: (igerra!) Zahartua, tximurtua
 • Itxurabako: (itxurabakoa!, itxurabakue!) Motza
 • Kakanarru: (kakanarrue!) Zehatz tzikia
 • Kankailu/kankaila: (kanakaillue!, kankaillie!) Handi-handia
 • Kankailuzar: (kankailluzarra!) Handikote traketsa
 • Kazkailu: (kazkaillue!) Txiki-txikia
 • Kontrabista: (kontrabistie!) Begi okerra
 • Makailu hazur: (makailluazurre!) Argal-argala
 • Makera zahar: (makerazarra!) Urdama zikin, andre handia
 • Marihandi: (mariandidxe!) Oso handia, kankaila
 • Mokordo: (mokordoa!, mokordue!) Motz-motza
 • Moloton antza: (moloton antza!) Lodia
 • Mostronko, mostronka: (mostronkoa!, mostronkie!) Itxurabako handi eta desatsegina
 • Musturhandi: (musturrandidxe!) Mustur handia dauana
 • Okotzhandi: (okotzandidxe!) Okotz handiegia dauana
 • Pitilinbako: (pitilinbakoa!) Zakil zehatz txikiduna
 • Pigurebakoa: (piguebakoa!, pigurebakue!) Itxurabakoa
 • Potin: (potiñe!) Txiki-txikia
 • Prakatzo: (prakatzo!) Galtza handiak dituena
 • Prakote: (prakote!) Galtza handiak dituena
 • Prakatxiki: (prakatxiki!) Galtza txiki-txikiak dituena
 • Surhandi: (surrandidxe!) Sudur handia dauana
 • Surmakur: (surmakurre!) Sudur okerra dauana
 • Taloarpegi: (taloarpegidxe!) Aurpegi handi eta biribila
 • Txepetx: (txepetxa!) Txiki-txikiaa
 • Txepota: (txepotie!) Konkorduna
 • Txitxilinbakoa: (txitxilinbakue!) Zakila oso txikia dauana
 • Ziztrin: (ziztriñe!) Gauzeztana, txikia
 • Zorri: (zorridxe!) Txiki-txikia

Urdaibaiko Galtzagorriak © 2017. Kontaktatu gurekin: galtzagorriak@urdaibai.org

Babesleak: Eusko Jaurlaritza, Gernika-Lumoko Udala eta Urdaibai Biosfera Erreserba.