URDAIBAIKO BIOSFERA- -ERRESERBAREN PATRONATUAK EGINDAKO JAKINARAZPENA, SAN KRISTOBALEKO HEGAZTI- -BEHATOKIA ERRETZEARI BURUZ

 

 

COMUNICADO DEL PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI ANTE LA QUEMA DEL OBSERVATORIO DE AVES DE SAN KRISTOBAL

24/07/2001

2001eko uztailaren 22tik 23rako gauean, San Kristobaleko (Busturia) paduretan dagoen hegazti-behatokia guztiz kiskalita gelditu zen; gertaera horren ondorioz, Urdaibaiko Biosfera-Erreserbaren Patronatuko Organu arduraduna den Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak honako gogoeta hauek egin nahi ditu:

 

Ante el suceso acaecido la noche del 22 al 23 de julio de 2001, que tuvo como consecuencia desgraciada la destrucción total por el fuego del observatorio de aves sito en las marismas de San Kristobal (Busturia), el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, órgano responsable del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, quiere dar a conocer las siguientes reflexiones:

 

1.- Tamalgarria da Urdaibaiko ondare naturalaz gozatzeko orain arte egon den erabilera publikoko hornidura hori suntsituta gelditzea; hornidura hori Urdaibaiko Biosfera-Erreserbako boluntarioek musutruke sortu eta eraiki zuten.

 

1.- Que lamenta la pérdida de un equipamiento de uso público para el disfrute del patrimonio natural de Urdaibai, que había sido concebido y construido de forma altruista por las voluntarias y los voluntarios de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

 

 

2.- Horri dagokionez, elkartasuna erakutsi nahi diegu Urdaibai Biosfera-Erreserbako ingurugiro-boluntarioen plataforma den URDAIBAIKO GALTZAGORRIAK osatzen duten pertsona eta talde guztiei, natur nahiz kultur ondarea babesteko, suspertzeko eta zabaltzeko egiten ari diren lan desinteresatugatik eskerrak emanez.

 

2.- En este sentido, muestra su solidaridad a las personas y grupos que constituyen URDAIBAIKO GALTZAGORRIAK, plataforma de voluntarios-voluntarias ambientales de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, reconociendo la labor desinteresada que vienen realizando por la protección, recuperación y difusión del patrimonio natural y cultural.

 

3.- Edonork erabil dezakeen ingurugiro- -azpiegitura hori suntsitzearen ondorioz (suntsitze hori nahita egindakoa edo zoritzarreko istripu baten ondoriozkoa izan), Urdaibaik galdu egin du Mundakako itsasadarrean hegaztiak behatzeko zegoen hornidura bakarra. Hori dela eta, Urdaibai Biosfera-Erreserbako Patronatuak URDAIBAIKO GALTZAGORRIAK Plataformarekin lankidetzan jarduteko konpromisoa hartu nahi du, itsasadarreko natura behatzeko eta ingurugiro- -hezkuntzako hornidura suspertu ahal izateko.

 

3.- Esta pérdida de una infraestructura ambiental de uso libre y abierto, bien haya sido resultado de una acción premeditada o de un descuido que ha provocado este lamentable accidente, deja a Urdaibai sin el único equipamiento para la observación de aves en la ría de Mundaka. Por ello, el Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se compromete a colaborar con URDAIBAIKO GALTZAGORRIAK en la restitución del equipamiento de observación de la naturaleza y de educación ambiental de la ría.

 

 

San Kristobaleko (Busturia) hegazti-behatokiaren oraingo egoera.

 

Estado en el que ha quedado el observatorio de aves de San Kristobal (Busturia)