Urdaibai Biosfera Erreserba » Arkitektura » Arkitektura Industriala » Errotak » Ur-olak edo burdinolak

Bermeoko Artika auzoan kokatuta zegoen.

Barruti hau, etxe, errota eta burdinola legez agertzen da. Hona hemen aurkitutako bere lehen aipamena: 1521eko ezkontza-kontratu batean, Juan Gonzalez Mezetakoaren semea San Juan Martinez Garaldekoaren alaba ezkontzean, Mezetakoak ondokoa ematen du: “Primeramente (...) las ruedas e moliendas que (...) tiene en el balle de las artigas (...) la rueda bieja todo enteramente e las dos que dha rueda modorra e la mitad de la rueda de Barrutia e todos sus pertenecidos(...)”.

1575ean egindako Artikako eraikinaren zerrenda batean, Barruti izeneko errota eta etxea aipatzen dira: “(...) y en el molino de Aqueerrota y en el molino de Rotaesqerra y en el molino de Azque y en el molino de Cubierrota y en el molino de Barruti y del molino de Nafarrola y de la casa de las Artigas y casas de Ugarte y de la casa de Puxea y de la casa y torre de Ugarte y de la casa de Juan de Lopetegui (...)”.

1629an, berriro agertzen da, aurkitu ez den mapa baten deskribapena egitean: “(...) y para mejor conozimieto esta el territorio de la jurisdizion de Mundaka de color amarillo desde el cordel que esta echado desde el mojon de debajo de Esquiaga señalaba con esa letra H asta el mojon de entre las casas de Nafarrola y Zulueta que esta señalado con esta letra Y; todo el campo berde que esta desde el cordel azia las casas de Esquiaga, Urquisarrri a Tribiz y Nafarrola señaladas en la mapa y pintura con las letras Q, P, S, T, es jurisdizion privativa de la dha villa de Bermeo donde estan inclusos la ferrería mayor y molino de Barrutia que esta señalada en la dha mapa y pintura, con esta letra X y el molino de Barrutia con esta letra Z, sobre que es este litigio conque con evidenzia y claridad esta declarado y demostrado no tener yntento ni justizia ni en razon las partes contrarias y ser su pretesto falso y no poder tener pretensión a la jurisdicizión del molino de Barrutia que quando alguna duda admitiera la dha mojonera que no la admite solamente la anteigleia de Mundaca la podia pretender por partir terminos en aquel puesto desde el mojon letra H sobre la sierra de los terminos de Monte Mayor porque asta alli quedo la dha anteiglesia de Axpe de Busturia partida y dividida con su jurisdizion como esta demostrado en lo referido”.

Barruti
Barruti errota eta burdinolaren aztarnak.

Tribizkoerrotaren atzealdean, Nafarrolarako aldapa hasten den lekuan egon zen seguruenik. Olaerrotaren sail bat da, Olazarre deitzen da gaur, eta eraikin zahar baten aztarnak ere badira bertan. Burdinolaren aztarnak direla esaten da: “ferrerize esanikue”. XIX. mendetik aurrerako aipuek, Olazarre paraje legez agertzen dute, baina bada 1749ko mapa bat, argi ipintzen duena toki honetan burdinola bat, “ferrería germada” bezala adierazita. Ustez, Olazarre eta “germada” (jausia, utzia) deitutako hau, Barrutiko burdinola dira.

Urdaibaiko Galtzagorriak © 2017. Kontaktatu gurekin: galtzagorriak@urdaibai.org

Babesleak: Eusko Jaurlaritza, Gernika-Lumoko Udala eta Urdaibai Biosfera Erreserba.